full

Daiņa un Vaivas Šmitu pieredzes stāsti par sudāniešiem. Kā lūgt par kristiešiem Eritrejā un Sudānā.

Published on: 2nd February, 2021

Podkāsta piezīmes. 

2:30 Saruna ar arhitektu Daini Šmitu un viņa sievu Vaivu par kristiešiem no Sudānas. Dainis bija iesaistīts liela muzeja celtniecībā Kairā, tāpēc viņi vairākus gadus dzīvoja Ēģiptē, kur arī viņiem bija personīga draudzība un saskarsme ar daudziem sudāniešiem. Vaiva bija skolotāja Starptautiskājā skolā, bet Dainis arī kādu laiku mācīja Bībeles skolā un sagatavoja sudāniešus evaņģēlija darbam Sudānā. Vai tas ir iespējams, ka cilvēks nezina savu dzimšanas dienu? Vai tas ir iespējams, ka jāglabā noslēpumus, ko nevienam nevar stāstīt?

24:30 Eritreja. Informācija un aizlūgšanu punkti.

33:30 Sudāna. Informācija un aizlūgšanu punkti.

45:00 Epizodes kopējais garums.

Katrā 2021. gada nedēļā aizlūgšanās iekļausim vienu valsti. 

Lūgsim par Eritreju. Iedzīvotāji 6 miljoni. Kristiešu skaits katru gadu pieaug 62,9% (2012), musulmaņi 36,2%. Kopš 2002 g. Gandrīz visi ārvalstu misijas darbinieki ir spiesti izbraukt un nav vēlami atgriezties.

Lūgsim par Sudānu. Iedzīvotāji 40 miljoni. Vairākums ir musulmaņi. Kristieši ap 5%. Kristieši cieš no kara sekām, gan fiziskām, gan emocionālām.

Papildus informācijai.

Amnesty International viens īss video par Eritrejas ieslodzījuma vietām un kravas konteineriem. https://www.youtube.com/watch?v=pt8ST1U4o60

Next Episode All Episodes Previous Episode

Listen for free

Show artwork for vajatie.lv

About the Podcast

vajatie.lv
Iestājamies par tiem, kas vajāti uzskatu un ticības dēļ
Informācija par vietām, kur visvairāk pasaulē notiek kristiešu vajāšanas.
Kā lūgt un atbalstīt vajātos kristiešus.
Sarunas un pieredzes stāsti no top 50 visvairāk vajātajām zemēm.
Podkāsts 1x mēnesī. Mēdz būt bonus epizodes.

Podkāstu nodrošina Biedrība “Baltijas Globālā Iniciatīva”.
Kopš 2014. gada biedrība organizē starptautiskus labdarības projektus. Zināmākais ir akcija bēgļu bērnu atbalstam “Zvaigzne austrumos”, kuras laikā ir iepriecināti vairāk nekā 20 000 sīriešu, irākiešu, sudāniešu, gruzīnu un indiešu bērnu. Biedrības vadītāja Pētera Eisāna ģimene PSRS režīma gados ir tikusi vajāta uzskatu dēļ, tāpēc biedrība ir līdzdalīga projektos vajāto atbalstam. 2015. gadā Lībijā ISIS nogalināto Ēģiptes koptu martīru ciematos tika ierīkotas 15 tīra ūdens ieguves vietas. 2020. gadā islamistu vajāta mācītāja ģimene tika nogādāta uz drošu dzīvesvietu kaimiņu zemē. 2021. gadā realizēts projekts Nigērā, kur islama teroristu nogalināto vīru 115 atraitnēm tika sarūpēta pārtika vairākiem mēnešiem. Jaunākais projekts ir paverdzināto kristiešu atbrīvošana no verdzības Pakistānā. Neesi tikai klausītājs. Kopā ar mums tu būsi darītāju rindās!

Biedrība “Baltic Global Initiative"
Reģ. Nr. 40008229858
Lāčplēša iela 37, Rīga, LV 1011
e-pasts: bgi.birojs@gmail.com 

Ziedojumiem
A/S Swedbank:
SWIFT: HABALV22 
LV19HABA0551039231616

A/S SEB Banka:
SWIFT: UNLALV2X
LV28UNLA0050022612987

About your host

Profile picture for Pēteris Eisāns

Pēteris Eisāns

Pēteris Eisāns.
Dzīves pirmajā pusē - tipisks lokālās draudzes mācītājs. Daudz svētrunas un daudz labi vārdi! Tos vajag, bet visu jātur līdzsvarā.
Dzīves otrajā pusē - netipisks, bet joprojām mācītājs. Cenšos, lai būtu arī kādi labi darbi padarīti! Populārākais Latvijā ir labdarības akcija "Zvaigzne austrumos", taču šeit podkāstos ar laiku par citiem arī dzirdēsiet. Varbūt kaut ko izdarīsim kopā?